Zoutsproeitesten
(corrosie bestendigheid)

De zoutsproeitest is de meest toegepaste corrosietest voor metalen met of zonder een organische of anorganische deklaag.

Door middel van een continue besproeiing met natriumchloride-oplossing in een beheerste klimaatkamer wordt corrosievorming versneld en kan de roestwerendheid van een materiaal worden gecontroleerd.

Er zijn verschillende normen die de zoutsproeitest beschrijven. De meest bekende zijn NEN EN ISO 9227, ASTM B117 en DIN 50021.

Continue en cyclische testen

De zoutsproeitest kent diverse varianten, waaronder continue en cyclische testen. De meest voorkomende continue varianten zijn:

 • Neutrale zoutneveltest
 • Azijnzure zoutneveltest
 • Koperazijnzure zoutneveltest

Bekende voorbeelden van cyclische varianten zijn:

 • Prohesion test
 • VDA test

Bij alle proeven wordt er een oplossing van een zoutmengsel verneveld over het te testen oppervlakte. Deze test vindt meestal plaats bij een hogere temperatuur, zodat het corrosieproces versneld wordt. De zuurgraad en het zoutmengsel worden gekozen op basis van de ondergrond waarop coatings zijn aangebracht, of in relatie tot de praktijkomstandigheden waarin het te beoordelen materiaal moet functioneren.

De tijdsduur van zoutneveltesten varieert van ca 24 uur voor binnen toepassingen tot wel 3000 uur voor maritieme toepassingen. Veel toegepaste normen waar wij gebruik van maken zijn:

 • ISO 8407
 • ISO 9227
 • VDA 621-421
 • ASTM B117
 • ASTM G43
 • ASTM B85
 • EN 60068-2-11

De testduur is afhankelijk van de norm en de te testen coating. De proefplaat wordt opzettelijk voorzien van krassen die worden aangebracht met een geijkte beitel.

De proefplaat wordt vervolgens in de zoutsproeikast geplaatst die wordt verwarmt tot 35°C. Hierna wordt de proefplaat gedurende een vaststaande tijd aan een mist van zout water blootgesteld.

Nadat de test is afgerond wordt de testplaat beoordeeld op een aantal kenmerken:
a) de toestand na het verwijderen van al het zout met lauw water
b) de hoeveelheid corrosie en de mate waarin deze zich voordoet (putten, scheuren, blaasjes)
c) de tijd voordat de eerste corrosie verschijnselen optreden
d) de massa van het testobject voor en na de proef
e) we verrichten een diepgaander microscopisch onderzoek
f) we kijken in hoeverre de testplaat zijn mechanische eigenschappen wel of niet behouden heeft.

De zoutsproeikast is een onmisbaar instrument om een klimaat na te bootsen en de eigenschappen en levensverwachting van een coating te bepalen. Zo kunnen temperatuur, luchtvochtigheid en zoutgehalte onafhankelijk van elkaar ingesteld worden.

Wilt u weten hoe goed iets corrosiebestendig is? Neem dan contact met ons op.

Ons laboratorium kan complexe analyses voor u uitvoeren op het gebied van verf en coatings. Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op.